ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 150 รายการ

# ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 กรกฎาคม 2567
2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 8 กรกฎาคม 2567
3.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 14 พฤษภาคม 2567
4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 3 พฤษภาคม 2567
5.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน เมษายน 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 11 เมษายน 2567
6.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน มีนาคม 2567 ประกาศผลสอบ TH-PPT 29 มีนาคม 2567
7.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลสอบ TH-PPT 28 มีนาคม 2567
8.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน เมษายน 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 27 มีนาคม 2567
9.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มีนาคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 19 มีนาคม 2567
10.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มีนาคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 1 มีนาคม 2567
11.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน มกราคม 2567 ประกาศผลสอบ TH-PPT 8 กุมภาพันธ์ 2567
12.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 30 มกราคม 2567
13.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มกราคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 10 มกราคม 2567
14.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน ธันวาคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 4 มกราคม 2567
15.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มกราคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 26 ธันวาคม 2566
16.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 13 ธันวาคม 2566
17.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน ธันวาคม 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 13 ธันวาคม 2566
18.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 13 พฤศจิกายน 2566
19.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT นักศึกษารหัส 66 ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 1 พฤศจิกายน 2566
20.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน ตุลาคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 1 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand