ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 140 รายการ

# ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน มกราคม 2567 ประกาศผลสอบ TH-PPT 8 กุมภาพันธ์ 2567
2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 30 มกราคม 2567
3.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มกราคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 10 มกราคม 2567
4.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน ธันวาคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 4 มกราคม 2567
5.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มกราคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 26 ธันวาคม 2566
6.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 13 ธันวาคม 2566
7.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน ธันวาคม 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 13 ธันวาคม 2566
8.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 13 พฤศจิกายน 2566
9.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT นักศึกษารหัส 66 ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 1 พฤศจิกายน 2566
10.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน ตุลาคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 1 พฤศจิกายน 2566
11.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 30 ตุลาคม 2566
12.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน กันยายน 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 14 กันยายน 2566
13.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน สิงหาคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 14 กันยายน 2566
14.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน กรกฎาคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 7 สิงหาคม 2566
15.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน สิงหาคม 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 25 กรกฎาคม 2566
16.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 17 กรกฎาคม 2566
17.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน มิถุนายน 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 11 กรกฎาคม 2566
18.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 29 มิถุนายน 2566
19.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มิถุนายน 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 14 มิถุนายน 2566
20.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน พฤษภาคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 2 มิถุนายน 2566

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand