กำหนดการการอบรม จาก สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ :: Language Institute and Global Affairs

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศ

ลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://liga.crru.ac.th/exam

 

กำหนดการลงทะเบียนอบรมเป็นไปตามประกาศของสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ โดยสามารถติดตามวัน เวลาในการลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. Website : http://liga.crru.ac.th/liga/

2. Facebook : https://www.facebook.com/ligacrru

 

 

                     หมายเหตุ :
                                      1. เกณฑ์การผ่านการอบรม = 80% ของการเข้ารับการอบรมทั้งหมด
                                      2. ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
                                                             20 ชั่วโมง 200 บาท/คน
                                                             30 ชั่วโมง 400 บาท/คน

กำหนดการการอบรม ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand