ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 7912

19 กุมภาพันธ์ 2567 By KANNIKA THAKHAMMA

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand