ประกาศผล CRRU-CEFR THAI TEST

ประกาศผล CRRU-CEFR THAI TEST 7 รายการ

# CRRU-CEFR THAI TEST ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Southwest Forestry University 2562 ประกาศผลสอบ CRRU-CEFR THAI TEST 24 ตุลาคม 2562
2.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Jing Hong training and Vocational High School 2561 ประกาศผลสอบ CRRU-CEFR THAI TEST 30 สิงหาคม 2561
3.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Yuxi Normal University 2561 ประกาศผลสอบ CRRU-CEFR THAI TEST 30 สิงหาคม 2561
4.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Yunnan Land and Resource Vocational College 2561 ประกาศผลสอบ CRRU-CEFR THAI TEST 30 สิงหาคม 2561
5.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Southwest Forestry University 2561 ประกาศผลสอบ CRRU-CEFR THAI TEST 30 สิงหาคม 2561
6.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Yunnan Jiaotong College 2561 ประกาศผลสอบ CRRU-CEFR THAI TEST 30 สิงหาคม 2561
7.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Dianchi College of Yunnan University 2561 ประกาศผลสอบ CRRU-CEFR THAI TEST 30 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand