ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 80 รายการ

# ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ CEFR B1 หลักสูตร 28 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา วันที่ 21, 22, 28 และ 29 มกราคม 2566 6 มกราคม 2566
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับอบรมภาษาไทย จำนวน 20 ชั่วโมง ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 6 ธันวาคม 2565
3.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ CEFR B1 หลักสูตร 28 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา วันที่ 3, 4, 17 และ 18 ธันวาคม 2565 28 พฤศจิกายน 2565
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ CEFR A2 หลักสูตร 28 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษาแรกเข้า วันที่ 3, 4, 17 และ 18 ธันวาคม 2565 28 พฤศจิกายน 2565
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 12 - 23 กันยายน 2565 6 กันยายน 2565
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 40 ชั่วโมง วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2565 (Online) 25 กรกฎาคม 2565
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 9 - 31 กรกฎาคม 2565 4 กรกฎาคม 2565
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 9 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565 4 กรกฎาคม 2565
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2565 (จันทร์ - ศุกร์) 17.00-20.00 น. 6 มิถุนายน 2565
10.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2565 (เสาร์-อาทิตย์) 09.00 - 16.00 น. 31 พฤษภาคม 2565
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2565 (จันทร์-ศุกร์) 17.00 - 20.00 น. 31 พฤษภาคม 2565
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2565 (จันทร์ - ศุกร์) 17.00 - 19.00 น. 31 พฤษภาคม 2565
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 14 - 28 พฤษภาคม 2565 (เสาร์-อาทิตย์) 9 พฤษภาคม 2565
14.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2565 (จันทร์-ศุกร์) 9 พฤษภาคม 2565
15.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 14 - 29 พฤษภาคม 2565 (เสาร์-อาทิตย์) 9 พฤษภาคม 2565
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 9 - 24 เมษายน 2565 1 เมษายน 2565
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 9 - 30 เมษายน 2565 1 เมษายน 2565
18.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2565 4 มีนาคม 2565
19.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน หลักสูตร 40 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 7 - 24 มีนาคม 2565 (จันทร์ - ศุกร์) 17.00 - 20.00 น. 4 มีนาคม 2565
20.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2565 4 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand