ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 84 รายการ

# ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ลงประกาศ
61.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 2 - 22 พฤศจิกายน 2562 28 ตุลาคม 2562
62.) รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 62 ระหว่างวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2562 21 มิถุนายน 2562
63.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2562 29 เมษายน 2562
64.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน ภาษาพม่า) หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 4 - 24 มีนาคม 2562 4 มีนาคม 2562
65.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562
66.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 4911 อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ เวลา 17.00 - 19.00 น. 13 กุมภาพันธ์ 2562
67.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 25 มกราคม 2562
68.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 7 - 20 มกราคม 2562 และ 7 มกราคม - 11 มีนาคม 2562 2 มกราคม 2562
69.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2561 26 พฤศจิกายน 2561
70.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 17 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561 14 พฤศจิกายน 2561
71.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2561 26 ตุลาคม 2561
72.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2561 28 กันยายน 2561
73.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 3 - 9 กันยายน 2561 30 สิงหาคม 2561
74.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 6 - 11 สิงหาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
75.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบ TOEIC วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณณิการ์ 5 กรกฎาคม 2561
76.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบ TOEFL ITP วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณณิการ์ 5 กรกฎาคม 2561
77.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2561 27 มิถุนายน 2561
78.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมและทดสอบ TOEIC วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 33 ห้อง 3311 14 มิถุนายน 2561
79.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมและทดสอบ TOEFL ITP วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพยอม 14 มิถุนายน 2561
80.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561 31 พฤษภาคม 2561

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand