ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 84 รายการ

# ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ลงประกาศ
21.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 9 - 30 เมษายน 2565 1 เมษายน 2565
22.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2565 4 มีนาคม 2565
23.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน หลักสูตร 40 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 7 - 24 มีนาคม 2565 (จันทร์ - ศุกร์) 17.00 - 20.00 น. 4 มีนาคม 2565
24.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2565 4 มีนาคม 2565
25.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 (เสาร์-อาทิตย์) 09.00 - 16.00 น. 1 กุมภาพันธ์ 2565
26.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง กลุ่มที่ 1 - 2 (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 12 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565
27.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน หลักสูตร 40 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 10 - 27 มกราคม 2565 (จันทร์ - ศุกร์) 17.00 - 20.00 น. 7 มกราคม 2565
28.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 8 - 16 มกราคม 2565 (เสาร์-อาทิตย์) 09.00 - 15.00 น. 7 มกราคม 2565
29.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2564 (เสาร์-อาทิตย์) 09.00 - 16.00 น. 7 ธันวาคม 2564
30.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 13 - 27 พฤศจิกายน 2564 (กลุ่ม 1 & กลุ่ม 2) 10 พฤศจิกายน 2564
31.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 13 - 27 พฤศจิกายน 2564 4 พฤศจิกายน 2564
32.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 40 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 25 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2564 25 ตุลาคม 2564
33.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2564 5 ตุลาคม 2564
34.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 9 - 24 ตุลาคม 2564 5 ตุลาคม 2564
35.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 11 - 25 กันยายน 2564 9 กันยายน 2564
36.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 16 - 27 สิงหาคม 2564 7 สิงหาคม 2564
37.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 17 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2564 15 กรกฎาคม 2564
38.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง (อบรมออนไลน์) 10 - 18 กรกฎาคม 2564 8 กรกฎาคม 2564
39.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 30 ชั่วโมง 14 - 25 มิถุนายน 2564 8 มิถุนายน 2564
40.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง 12 - 20 มิถุนายน 2564 8 มิถุนายน 2564

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand