ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 279 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) กำหนดการทดสอบ EN-CRRU CEFR TEST ประจำเดือน มีนาคม 2567 8 กุมภาพันธ์ 2567
2.) กำหนดการลงทะเบียนสอบ TOEFL ITP ประจำเดือน มีนาคม 2567 8 กุมภาพันธ์ 2567
3.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (แรกเข้า) ประจำเดือน มีนาคม 2567 8 กุมภาพันธ์ 2567
4.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน มีนาคม 2567 8 กุมภาพันธ์ 2567
5.) ประกาศรายชื่อ อนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต มร.ชร.ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (ENPPT) และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2566 15 มกราคม 2567
6.) แนวปฏิบัติของผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา 26 ธันวาคม 2566
7.) ประกาศ!!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET วันที่ 14 ธันวาคม 2566 13 ธันวาคม 2566
8.) กำหนดการลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา (Proficiency Placement Test & Proficiency Exit Test) ประจำปี พ.ศ. 2567 7 ธันวาคม 2566
9.) กำหนดการทดสอบ EN - CRRU CEFR TEST ประจำปีพ.ศ. 2567 7 ธันวาคม 2566
10.) กำหนดการลงทะเบียนทดสอบ TOEFL ITP (Paper-Based Test/PBT) Level 1 ประจำปี 2567 6 ธันวาคม 2566
11.) กำหนดการทดสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 4 ธันวาคม 2566
12.) กำหนดการทดสอบ EN - CRRU CEFR TEST ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 4 ธันวาคม 2566
13.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา Proficiency Exit Test ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 4 ธันวาคม 2566
14.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทยแรกเข้า Proficiency Placement Test ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 4 ธันวาคม 2566
15.) เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR เดือนธันวาคม 2566 1 พฤศจิกายน 2566
16.) เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP เดือนธันวาคม 2566 1 พฤศจิกายน 2566
17.) เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (แรกเข้า) เดือนธันวาคม 2566 1 พฤศจิกายน 2566
18.) เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) เดือนธันวาคม 2566 1 พฤศจิกายน 2566
19.) ประกาศรายชื่อ อนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่่าของบัณฑิต มร.ชร.ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (ENPPT) และภาษาอังกฤษก่อนส่าเร็จการศึกษา (EN-PET) ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2566 24 ตุลาคม 2566
20.) ประกาศ แจ้งนักศึกษารหัส 64 และ 65 เทียบโอน เข้ารับการทดสอบภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) 24 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand