ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 242 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) ขั้นตอนการขอเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษแรกเข้า และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา โดยใช้ EDO Certificate เดือน มิถุนายน 2566 New 2 มิถุนายน 2566
2.) ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา สำหรับบุคลากร มร.ชร. และ บุคคลทั่วไป 1 มิถุนายน 2566
3.) กำหนดการทดสอบ TOEFL-ITP ประจำปี 2566 31 พฤษภาคม 2566
4.) เปิดลงทะเบียนทดสอบ TOEFL-ITP ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 New 31 พฤษภาคม 2566
5.) เปิดลงทะเบียนสอบซ่อมภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รอบที่ 2 30 พฤษภาคม 2566
6.) ขยายเวลาลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) นักศึกษารหัส 64 (ปกติ) และรหัส 65 (เทียบโอน) New 30 พฤษภาคม 2566
7.) เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนสำเร็จการศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่าน New 22 พฤษภาคม 2566
8.) เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกลุ่ม Line 16 พฤษภาคม 2566
9.) เปิดลงทะเบียนสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา รหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) ไม่มีค่าธรรมเนียมสอบ 16 พฤษภาคม 2566
10.) เปิดลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of Proficiency​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​ภาษาอังกฤษแรกเข้า​ (​EN-PPT) ​และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา​ (EN-PET​ ) ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2566 9 พฤษภาคม 2566
11.) เปิดลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of Proficiency​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​ภาษาอังกฤษแรกเข้า​ (​EN-PPT) ​และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา​ (EN-PET​ ) เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 5 เมษายน 2566
12.) รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัด สถาบันภาษาฯ มร.ชร. / Job Opening Lecturers for the Language Institute and Global Affairs, CRRU 4 เมษายน 2566
13.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 New 29 มีนาคม 2566
14.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 New 29 มีนาคม 2566
15.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 29 มีนาคม 2566
16.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566 New 29 มีนาคม 2566
17.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือนกุมภาพันธ์ 2566 16 มีนาคม 2566
18.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT เดือนกุมภาพันธ์ 2566 16 มีนาคม 2566
19.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาไทย (จำนวน 20 ชั่วโมง ) สำหรับนักศึกษา มร.ชร. 14 มีนาคม 2566
20.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา เดือนมกราคม 2566 (GEN2002) 9 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand