ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 259 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 58 59 60 61 62 63 64 และ 65 (เทียบโอน) 28 กันยายน 2566
2.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แรกเข้าสำหรับนักศึกษารหัส 58 59 60 61 62 63 64 และ 65 28 กันยายน 2566
3.) เปิดลงทะเบียนทดสอบ TOEFL-ITP (Paper Based Test/PBT Level 1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 28 กันยายน 2566
4.) เปิดลงทะเบียนทดสอบ EN-CRRU CEFR TEST ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 28 กันยายน 2566
5.) Exam Registration Manual Language Competency Testing System Chiang Rai Rajabhat University 19 กันยายน 2566
6.) Manual for the Language Test Registration for Chiang Rai Rajabhat University 19 กันยายน 2566
7.) Manual for the Language Test Registration for Chiang Rai Rajabhat University 19 กันยายน 2566
8.) คู่มือการใช้งาน ระบบทดสอบทางภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 8 กันยายน 2566
9.) คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนทดสอบทางภาษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 8 กันยายน 2566
10.) ประกาศผลอนุมัติเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษแรกเข้า (EN-PPT) และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 10 สิงหาคม 2566
11.) เปิดลงทะเบียนสอบ EN-CRRU CEFR ประจำเดือน ตุลาคม 2566 10 สิงหาคม 2566
12.) เปิดลงทะเบียนสอบ TOEFL-ITP ประจำเดือน ตุลาคม 2566 10 สิงหาคม 2566
13.) เปิดสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยแรกเข้า ประจำเดือน สิงหาคม และ กันยายน 2566 14 กรกฎาคม 2566
14.) เปิดสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม และ กันยายน 2566 14 กรกฎาคม 2566
15.) ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษารหัส 66 (ครั้งแรกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมสอบ) 12 กรกฎาคม 2566
16.) ประกาศรายชื่ออนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (ENPPT) และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 11 กรกฎาคม 2566
17.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 16 มิถุนายน 2566
18.) ขั้นตอนการขอเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษแรกเข้า และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา โดยใช้ EDO Certificate เดือน มิถุนายน 2566 2 มิถุนายน 2566
19.) คู่มือการใช้งานระบบทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(สำหรับบุคลากร มร.ชร. /บุคคลทั่วไป ) 1 มิถุนายน 2566
20.) กำหนดการทดสอบ TOEFL-ITP ประจำปี 2566 31 พฤษภาคม 2566

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand