ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 297 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ AsiaTEFL 2024 11 กรกฎาคม 2567
2.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน สิงหาคม 2567 8 กรกฎาคม 2567
3.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า) ประจำเดือน สิงหาคม 2567 8 กรกฎาคม 2567
4.) เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ และภาษาไทยแรกเข้า รหัส 60 - 65 24 มิถุนายน 2567
5.) เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ และภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา รหัส 58 - 64 และ 65 (เทียบโอน) 24 มิถุนายน 2567
6.) ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS มาตรฐานสากล และ ทดลองทำข้อสอบ IELTS Mock Test 17 มิถุนายน 2567
7.) แนวปฏิบัติของผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา 21 พฤษภาคม 2567
8.) ตารางการทดสอบและประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า (รหัส 67) 21 พฤษภาคม 2567
9.) ตารางการทดสอบ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 67 ระหว่างวันที่ 4 - 20 มิถุนายน 2567 17 พฤษภาคม 2567
10.) แผนผังดำเนินการทดสอบวัดระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทย (แรกเข้า) 8 พฤษภาคม 2567
11.) แผนผังดำเนินการทดสอบวัดระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษ (แรกเข้า) 8 พฤษภาคม 2567
12.) งดการทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (เเรกเข้า-ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 7 พฤษภาคม 2567
13.) กำหนดการทดสอบ EN-CRRU CEFR TEST ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 18 เมษายน 2567
14.) กำหนดการลงทะเบียนสอบ TOEFL ITP ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 18 เมษายน 2567
15.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (แรกเข้า) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 18 เมษายน 2567
16.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 18 เมษายน 2567
17.) ประกาศรายชื่อ อนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต มร.ชร.ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (ENPPT) และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567 27 มีนาคม 2567
18.) ประกาศแจ้งวันหยุดทำการ สถาบันภาษาฯ 21 มีนาคม 2567
19.) กำหนดการทดสอบ EN-CRRU CEFR TEST ประจำเดือน มีนาคม 2567 8 กุมภาพันธ์ 2567
20.) กำหนดการลงทะเบียนสอบ TOEFL ITP ประจำเดือน มีนาคม 2567 8 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand