ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 281 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
41.) คู่มือการใช้งานระบบทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(สำหรับบุคลากร มร.ชร. /บุคคลทั่วไป ) 1 มิถุนายน 2566
42.) กำหนดการทดสอบ TOEFL-ITP ประจำปี 2566 31 พฤษภาคม 2566
43.) เปิดลงทะเบียนทดสอบ TOEFL-ITP ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
44.) เปิดลงทะเบียนสอบซ่อมภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รอบที่ 2 30 พฤษภาคม 2566
45.) ขยายเวลาลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) นักศึกษารหัส 64 (ปกติ) และรหัส 65 (เทียบโอน) 30 พฤษภาคม 2566
46.) เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนสำเร็จการศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่าน 22 พฤษภาคม 2566
47.) เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกลุ่ม Line 16 พฤษภาคม 2566
48.) เปิดลงทะเบียนสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา รหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) ไม่มีค่าธรรมเนียมสอบ 16 พฤษภาคม 2566
49.) เปิดลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of Proficiency​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​ภาษาอังกฤษแรกเข้า​ (​EN-PPT) ​และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา​ (EN-PET​ ) ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2566 9 พฤษภาคม 2566
50.) เปิดลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of Proficiency​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​ภาษาอังกฤษแรกเข้า​ (​EN-PPT) ​และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา​ (EN-PET​ ) เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 5 เมษายน 2566
51.) รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัด สถาบันภาษาฯ มร.ชร. / Job Opening Lecturers for the Language Institute and Global Affairs, CRRU 4 เมษายน 2566
52.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 29 มีนาคม 2566
53.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 29 มีนาคม 2566
54.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 29 มีนาคม 2566
55.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566 29 มีนาคม 2566
56.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือนกุมภาพันธ์ 2566 16 มีนาคม 2566
57.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT เดือนกุมภาพันธ์ 2566 16 มีนาคม 2566
58.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาไทย (จำนวน 20 ชั่วโมง ) สำหรับนักศึกษา มร.ชร. 14 มีนาคม 2566
59.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา เดือนมกราคม 2566 (GEN2002) 9 กุมภาพันธ์ 2566
60.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า เดือนมกราคม 2566 (GEN2001) 9 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand