ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS มาตรฐานสากล และ ทดลองทำข้อสอบ IELTS Mock Test

17 มิถุนายน 2567 By Administrator

+++ ประชาสัมพันธ์ +++


ด้วยโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์ ร่วมกับ British Council Thailand
จัดกิจกรรม IELTS DAY ผ่านระบบออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ เพื่อ
1. ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS มาตรฐานสากล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. ทดลองทำข้อสอบ IELTS Mock Test กับทาง British Council Thailand โดยมีการทดสอบทักษะการฟังและการอ่าน

สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล IELTS Mock Test ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ลงทะเบียนได้เเต่ตั้งบัดนี้ - 27 มิถุนายน 2567
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/4b5d9iH
รับสมัคร จำนวน 100 คน


กำหนดการ
12:00 น. – ลงทะเบียน
12:00 น. – 12:30 น. – บรรยาย IELTS Exam
12:30 น. – 13:30 น. – ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ IELTS
14:00 น. – เปิดให้รับบัตรคิวสำหรับสอบ Mock Test (จำนวนจำกัด)
15:00 น. – 16:30 น. – สอบ IELTS Mock Test (ทักษะการฟังและการอ่าน)ภายในวันที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand