ประกาศผลการอบรม

ประกาศผลการอบรม 16 รายการ

# ประกาศผลการอบรม วันที่ลงประกาศ
1.) ผลการอบรม ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 ชั่วโมง วันที่ 10 - 27 มกราคม 2565 (ในรูปแบบออนไลน์) 31 มกราคม 2565
2.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง วันที่ 13 - 27 พฤศจิกายน 2564 (ในรูปแบบออนไลน์) 3 ธันวาคม 2564
3.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2564 (ในรูปแบบออนไลน์) 21 กันยายน 2564
4.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562
5.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง วันที่ 4 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
6.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง วันที่ 7 - 20 มกราคม 2562 23 มกราคม 2562
7.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561
8.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561
9.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง วันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
10.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง วันที่3 - 9 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561
11.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง วันที่ 6 - 11 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
12.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง วันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561
13.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
14.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง วันที่ 12 - 18 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561
15.) ผลการอบรม ภาษาไทยแรกเข้า วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560 26 มีนาคม 2561
16.) ผลการอบรม ภาษาอังกฤษแรกเข้า (รหัส 60) วันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 26 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand