ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 281 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
81.) เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพลิกโฉมทักษะภาษาอังกฤษและสมรรถนะสากล สำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 29 พฤศจิกายน 2565
82.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาไทย (จำนวน 20 ชั่วโมง ) สำหรับนักศึกษา มร.ชร. ที่ยังสอบภาษาไทยไม่ผ่าน 25 พฤศจิกายน 2565
83.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มร.ชร. ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาไทย จำนวน 20 ชั่วโมง 23 พฤศจิกายน 2565
84.) ลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of proficiancy​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​ภาษาอังกฤษแรกเข้า​ (​EN-PPT) ​และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา​ (EN-PET​ ) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 22 พฤศจิกายน 2565
85.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มร.ชร. ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A2 21 พฤศจิกายน 2565
86.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มร.ชร. ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 21 พฤศจิกายน 2565
87.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาขออนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษ (แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา) เดือน ตุลาคม 2565 14 พฤศจิกายน 2565
88.) ประกาศ เรื่อง แก้ไขวันและเวลาสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษา 63 (ปกติ) และ 64 (เทียบโอน) 8 พฤศจิกายน 2565
89.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน ธันวาคม 2565 8 พฤศจิกายน 2565
90.) เปิดลงทะเบียน EN CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 8 พฤศจิกายน 2565
91.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 清莱皇家大学语言学院和外事中心 泰语/英语入学考试,泰语/英语毕业考试 报名开始了 8 พฤศจิกายน 2565
92.) ลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of proficiancy​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​การประกันคุณภาพการศึกษา​ขั้นต่ำของบัณฑิต​ มร.ชร. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 20 ตุลาคม 2565
93.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 19 ตุลาคม 2565
94.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 19 ตุลาคม 2565
95.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 19 ตุลาคม 2565
96.) เปิดลงทะเบียนเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษา รหัส 63 (ภาคปกติ) และรหัส 64 (เทียบโอน) 19 ตุลาคม 2565
97.) เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษา รหัส 65 (นักศึกษาที่ตกค้าง) 17 ตุลาคม 2565
98.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษามาตรฐานภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 10 ตุลาคม 2565
99.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาขออนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษ (แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา) เดือน กันยายน 2565 10 ตุลาคม 2565
100.) สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ แต่งตั้งYunnan Kunming Qingyang Education Consulting Co., Ltd....เป็นผู้แทนเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 ตุลาคม 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand