ขั้นตอนการขอเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษแรกเข้า และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา โดยใช้ EDO Certificate เดือน มิถุนายน 2566

2 มิถุนายน 2566 By Administrator

ขั้นตอนการขอเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษแรกเข้า และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา โดยใช้ EDO Certificate เดือน มิถุนายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand