เปิดลงทะเบียนสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา รหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) ไม่มีค่าธรรมเนียมสอบ

16 พฤษภาคม 2566 By Administrator

เปิดลงทะเบียนสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา รหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) ไม่มีค่าธรรมเนียมสอบ

ลงทะเบียน 22 - 31 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand