เปิดลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of Proficiency​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​ภาษาอังกฤษแรกเข้า​ (​EN-PPT) ​และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา​ (EN-PET​ ) ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2566

9 พฤษภาคม 2566 By Administrator

เปิดลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of Proficiency​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​ภาษาอังกฤษแรกเข้า​ (​EN-PPT) ​และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา​ (EN-PET​ ) ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand