ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 281 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
61.) ลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of Proficiency​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​ EN-PPT EN-PET เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566
62.) ประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2566
63.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา เดือนธันวาคม 2565 13 มกราคม 2566
64.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า เดือนธันวาคม 2565 13 มกราคม 2566
65.) มร.ชร. ต้อนรับ นศ.ต่างชาติ(ชาวจีน) ศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 13 มกราคม 2566
66.) ลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of Proficiency​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​ EN-PPT EN-PET เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 6 มกราคม 2566
67.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มร.ชร. ที่ยังสอบไม่ผ่าน 3 มกราคม 2566
68.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำปี 2566 29 ธันวาคม 2565
69.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ EN CRRU CEFR TEST ประจำปี 2566 29 ธันวาคม 2565
70.) กำหนดการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำปี 2566 29 ธันวาคม 2565
71.) เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมังรายสาร ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566 28 ธันวาคม 2565
72.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 20 ธันวาคม 2565
73.) การเลื่อนการทดสอบ EN-PPT, EN-PET, TH-PPT และ TH-PET สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ 15 ธันวาคม 2565
74.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน มกราคม 2566 15 ธันวาคม 2565
75.) เปิดลงทะเบียน EN CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน มกราคม 2566 15 ธันวาคม 2565
76.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน มกราคม 2566 清莱皇家大学语言学院和外事中心 泰语/英语入学考试,泰语/英语毕业考试 报名开始了 15 ธันวาคม 2565
77.) เปิดระบบฝึกทำข้อสอบ Mock Test สำหรับนักศึกษา มร.ชร. 14 ธันวาคม 2565
78.) ลงทะเบียนเพื่อทำข้อสอบ (Mock Test) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า - ก่อนสำเร็จการศึกษา) สำหรับนักศึกษา มร.ชร. 6 ธันวาคม 2565
79.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษแรกเข้า เดือน พฤศจิกายน 2565 6 ธันวาคม 2565
80.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2565 6 ธันวาคม 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand