ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 297 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
61.) ขยายเวลาลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) นักศึกษารหัส 64 (ปกติ) และรหัส 65 (เทียบโอน) 30 พฤษภาคม 2566
62.) เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนสำเร็จการศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่าน 22 พฤษภาคม 2566
63.) เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกลุ่ม Line 16 พฤษภาคม 2566
64.) เปิดลงทะเบียนสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา รหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) ไม่มีค่าธรรมเนียมสอบ 16 พฤษภาคม 2566
65.) เปิดลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of Proficiency​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​ภาษาอังกฤษแรกเข้า​ (​EN-PPT) ​และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา​ (EN-PET​ ) ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2566 9 พฤษภาคม 2566
66.) เปิดลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of Proficiency​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​ภาษาอังกฤษแรกเข้า​ (​EN-PPT) ​และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา​ (EN-PET​ ) เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 5 เมษายน 2566
67.) รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัด สถาบันภาษาฯ มร.ชร. / Job Opening Lecturers for the Language Institute and Global Affairs, CRRU 4 เมษายน 2566
68.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 29 มีนาคม 2566
69.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 29 มีนาคม 2566
70.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 29 มีนาคม 2566
71.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566 29 มีนาคม 2566
72.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือนกุมภาพันธ์ 2566 16 มีนาคม 2566
73.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT เดือนกุมภาพันธ์ 2566 16 มีนาคม 2566
74.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาไทย (จำนวน 20 ชั่วโมง ) สำหรับนักศึกษา มร.ชร. 14 มีนาคม 2566
75.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา เดือนมกราคม 2566 (GEN2002) 9 กุมภาพันธ์ 2566
76.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า เดือนมกราคม 2566 (GEN2001) 9 กุมภาพันธ์ 2566
77.) ลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of Proficiency​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​ EN-PPT EN-PET เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566
78.) ประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2566
79.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา เดือนธันวาคม 2565 13 มกราคม 2566
80.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า เดือนธันวาคม 2565 13 มกราคม 2566

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand