ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 281 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
101.) สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดหลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2565 4 ตุลาคม 2565
102.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา หลักสูตร 20 ชั่วโมง 21 กันยายน 2565
103.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษามาตรฐานภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 21 กันยายน 2565
104.) แจ้งช่องทางติดตามข่าวสารการทดสอบและการอบรม สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา มร.ชร. 13 กันยายน 2565
105.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต มร.ชร. ด้านภาษาอังกฤษ (แรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา) เดือน สิงหาคม 2565 12 กันยายน 2565
106.) ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อนำ EDO ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษแรกเข้า และก่อนสำเร็จการศึกษา เดือนกันยายน 2565 9 กันยายน 2565
107.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 清莱皇家大学语言学院和外事中心 泰语/英语入学考试,泰语/英语毕业考试 报名开始了 9 กันยายน 2565
108.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน ตุลาคม 2565 9 กันยายน 2565
109.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 9 กันยายน 2565
110.) ประชาสัมพันธ์ ช่องทางรับทราบข่าวสารการทดสอบทางด้านภาษา สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา รหัส 63 8 กันยายน 2565
111.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน กันยายน 2565 清莱皇家大学语言学院和外事中心 泰语/英语入学考试,泰语/英语毕业考试 报名开始了 19 สิงหาคม 2565
112.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน กันยายน 2565 19 สิงหาคม 2565
113.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน กันยายน 2565 19 สิงหาคม 2565
114.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2565 25 กรกฎาคม 2565
115.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จำนวน 40 ชั่วโมง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
116.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ CEFR จำนวน 30 ชั่วโมง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
117.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 20 ชั่วโมง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
118.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 清莱皇家大学语言学院和外事中心 泰语/英语入学考试,泰语/英语毕业考试 报名开始了 18 กรกฎาคม 2565
119.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน สิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
120.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand