ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 281 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
121.) วารสารมังรายสาร ได้รับการประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) โดยขึ้นจากวารสารในกลุ่ม TCI ฐาน 3 เป็น วารสาร ในกลุ่ม TCI ฐาน 1 4 กรกฎาคม 2565
122.) เปิดลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาและบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 4 กรกฎาคม 2565
123.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2565 30 มิถุนายน 2565
124.) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 27 มิถุนายน 2565
125.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
126.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
127.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
128.) เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมังรายสาร ฉบับที่ 2 ประจำปี 2565 7 มิถุนายน 2565
129.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 5 เมษายน 2565
130.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 5 เมษายน 2565
131.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 5 เมษายน 2565
132.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต EN-PPT, EN-PET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 5 เมษายน 2565
133.) ขั้นตอนการลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of proficiancy​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​การประกันคุณภาพการศึกษา​ขั้นต่ำของบัณฑิต​ มร.ชร. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 18 มีนาคม 2565
134.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน เมษายน 2565 18 มีนาคม 2565
135.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน เมษายน 2565 21 มีนาคม 2565
136.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน เมษายน 2565 21 มีนาคม 2565
137.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาต่างชาติ ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ "ราชภัฏสดุดี" 11 กุมภาพันธ์ 2565
138.) กำหนดการอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง ประจำปี 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565
139.) กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ประจำปี 2565 9 กุมภาพันธ์ 2565
140.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า ประจำปี 2565 9 กุมภาพันธ์ 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand