เปิดลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of Proficiency​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​ภาษาอังกฤษแรกเข้า​ (​EN-PPT) ​และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา​ (EN-PET​ ) เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

5 เมษายน 2566 By Administrator

ขั้นตอนการลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of Proficiency​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​การประกันคุณภาพการศึกษา​ขั้นต่ำของบัณฑิต​ มร.ชร. ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า​ (​EN-PPT) ​และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา​ (EN-PET​ ) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

GEN2001(English for Communication I ) ภาษาอังกฤษแรกเข้า​ ​EN-PPT www.crru.ac.th/sh/edogen2001
GEN2002(English for Communication II) ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ​EN-PET www.crru.ac.th/sh/edogen2002

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand