ประกาศรายชื่อ อนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่่าของบัณฑิต มร.ชร.ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (ENPPT) และภาษาอังกฤษก่อนส่าเร็จการศึกษา (EN-PET) ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2566

24 ตุลาคม 2566 By Administrator

ประกาศรายชื่อ อนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่่าของบัณฑิต มร.ชร.ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (ENPPT) และภาษาอังกฤษก่อนส่าเร็จการศึกษา (EN-PET) ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand