ประกาศ แจ้งนักศึกษารหัส 64 และ 65 เทียบโอน เข้ารับการทดสอบภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา)

24 ตุลาคม 2566 By Administrator

ประกาศ แจ้งนักศึกษารหัส 64 และ 65 เทียบโอน เข้ารับการทดสอบภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand