เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) เดือนธันวาคม 2566

1 พฤศจิกายน 2566 By Administrator

เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) เดือนธันวาคม 2566
* สำหรับนักศึกษารหัส 58 59 60 61 62 63 64 และ 65 (เทียบโอน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand