เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนสำเร็จการศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่าน

22 พฤษภาคม 2566 By Administrator

เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนสำเร็จการศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่าน รหัส 58 59 60 61 62 และ 63 (เทียบโอน)

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2566
https://liga.crru.ac.th/exam

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand