ประกาศรายชื่อ อนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต มร.ชร.ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (ENPPT) และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2566

15 มกราคม 2567 By Administrator

ประกาศรายชื่อ อนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต มร.ชร.ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (ENPPT) และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand