ประกาศ!!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET วันที่ 14 ธันวาคม 2566

13 ธันวาคม 2566 By Administrator

ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. เป็น วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น.
เนื่องจากมีการแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ไม่สามารถทำการทดสอบได้

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบได้ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand