ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 84 รายการ

# ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ลงประกาศ
41.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 12 - 26 มิถุนายน 2564 (เสาร์ - อาทิตย์) 8 มิถุนายน 2564
42.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 14 - 25 มิถุนายน 2564 (จันทร์ - ศุกร์) 8 มิถุนายน 2564
43.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 17 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564 8 เมษายน 2564
44.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน หลักสูตร 30 ชั่วโมง 8 - 29 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2564
45.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง 8 - 19 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2564
46.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 8 - 19 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2564
47.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 1 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
48.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 4 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 26 มกราคม 2564
49.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 26 มกราคม 2564
50.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 4 - 15 มกราคม 2564 25 ธันวาคม 2563
51.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 4 - 22 มกราคม 2564 25 ธันวาคม 2563
52.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง กลุ่มที่ 1 - กลุ่มที่ 5 7 ธันวาคม 2563
53.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 3 - 25 ธันวาคม 2563 30 พฤศจิกายน 2563
54.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563 17 พฤศจิกายน 2563
55.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 12 - 27 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
56.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 7 - 27 มีนาคม 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563
57.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 1 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 16 มกราคม 2563
58.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 4 - 24 มกราคม 2563 3 มกราคม 2563
59.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 7 - 24 ธันวาคม 2562 19 พฤศจิกายน 2562
60.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 13 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562 (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 17.00 - 19.00 น ณ ห้องเรียน 4912 อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand