สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ :: Language Institute and Global Affairs

การทดสอบทางด้านภาษา / Testing


ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการการทดสอบ TOEFL-ITP

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบ CRRU-ENGLISH TEST

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST

more..

การอบรมทางด้านภาษา / Training


ปฏิทิน / Calendar

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand