ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 146 รายการ

# ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
81.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT (Onsite & Online) วันที่ 23 - 27 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 6 มกราคม 2565
82.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 27 ธันวาคม 2564
83.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 3 ธันวาคม 2564
84.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT นักศึกษารหัส 64 วันที่ 6 - 26 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 30 พฤศจิกายน 2564
85.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 26 พฤศจิกายน 2564
86.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT (รูปแบบออนไลน์) 22 - 25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 4 พฤศจิกายน 2564
87.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 1 พฤศจิกายน 2564
88.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 27 - 30 กันยายน 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 20 ตุลาคม 2564
89.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT (รูปแบบออนไลน์) 26 - 29 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 5 ตุลาคม 2564
90.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT (รูปแบบออนไลน์) 22 - 27 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 5 สิงหาคม 2564
91.) ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 31 กรกฎาคม 2564
92.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT (รูปแบบออนไลน์) 29 - 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 8 กรกฎาคม 2564
93.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 21 มิถุนายน 2564
94.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า (ในรูปแบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 **หมายเหตุ กรณีที่ผู้สอบไปชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้วไม่มีรายชื่อ ให้รีบนำใบเสร็จมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ สถาบันภาษาฯ ประกาศรายชื่อ TH-PPT 8 มิถุนายน 2564
95.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 24 พฤษภาคม 2564
96.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 20 พฤษภาคม 2564
97.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2564 (ทดสอบในรูปแบบออนไลน์) ประกาศรายชื่อ TH-PPT 7 พฤษภาคม 2564
98.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 (ทดสอบในรูปแบบออนไลน์) ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 เมษายน 2564
99.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 8 เมษายน 2564
100.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 22 มีนาคม 2564

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand