ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 146 รายการ

# ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
121.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 25 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 15 มกราคม 2563
122.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 ธันวาคม 2562
123.) ประกาศรายชื่อ สำหรับนักศึกษาที่ยัง ***ไม่ผ่าน*** การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประกาศรายชื่อ TH-PPT 2 ธันวาคม 2562
124.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 25 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 พฤศจิกายน 2562
125.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 28 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 17 ตุลาคม 2562
126.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 กันยายน 2562
127.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 สิงหาคม 2562
128.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า รหัส 62 รอบ 3 วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ประกาศผลสอบ TH-PPT 1 สิงหาคม 2562
129.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 19 กรกฎาคม 2562
130.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า รหัส 62 วันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลสอบ TH-PPT 18 มิถุนายน 2562
131.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 มิถุนายน 2562
132.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 19 พฤษภาคม 2562
133.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 มีนาคม 2562
134.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 กุมภาพันธ์ 2562
135.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 28 - 31 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 มกราคม 2562
136.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 พฤศจิกายน 2561
137.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 17 ตุลาคม 2561
138.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 สำหรับนักศึกษารหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลสอบ TH-PPT 27 กันยายน 2561
139.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 19 กรกฎาคม 2561
140.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 มิถุนายน 2561

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand