ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 146 รายการ

# ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
61.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (Online) ประกาศรายชื่อ TH-PPT 2 มิถุนายน 2565
62.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (Onsite) ประกาศรายชื่อ TH-PPT 2 มิถุนายน 2565
63.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 25 พฤษภาคม 2565
64.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 24 พฤษภาคม 2565
65.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 24 พฤษภาคม 2565
66.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 23 พฤษภาคม 2565
67.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 12 พฤษภาคม 2565
68.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 10 พฤษภาคม 2565
69.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 29 เมษายน 2565
70.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 27 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 28 เมษายน 2565
71.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 25 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 26 เมษายน 2565
72.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 21 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 23 เมษายน 2565
73.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 19 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 20 เมษายน 2565
74.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 11 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 12 เมษายน 2565
75.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 11 - 27 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 31 มีนาคม 2565
76.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 28 มีนาคม 2565
77.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT (Online) วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 3 มีนาคม 2565
78.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 25 กุมภาพันธ์ 2565
79.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT (Online) วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 3 กุมภาพันธ์ 2565
80.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 23 - 27 มกราคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 1 กุมภาพันธ์ 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand