ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 146 รายการ

# ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
21.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน สิงหาคม 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 25 กรกฎาคม 2566
22.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 17 กรกฎาคม 2566
23.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน มิถุนายน 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 11 กรกฎาคม 2566
24.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 29 มิถุนายน 2566
25.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มิถุนายน 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 14 มิถุนายน 2566
26.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน พฤษภาคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 2 มิถุนายน 2566
27.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มิถุนายน 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 24 พฤษภาคม 2566
28.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 12 พฤษภาคม 2566
29.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน เมษายน 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 10 พฤษภาคม 2566
30.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 24 เมษายน 2566
31.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน มีนาคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 5 เมษายน 2566
32.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 มีนาคม 2566
33.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 8 มีนาคม 2566
34.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 กุมภาพันธ์ 2566
35.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน มกราคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PPT 2 กุมภาพันธ์ 2566
36.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 19 มกราคม 2566
37.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 4 มกราคม 2566
38.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน ธันวาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 28 ธันวาคม 2565
39.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 9 ธันวาคม 2565
40.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT เดือน พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 8 ธันวาคม 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand