ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 146 รายการ

# ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
41.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT สำหรับนักศึกษา รหัส 65 (รอบตกค้าง) วันที่ 26 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 21 พฤศจิกายน 2565
42.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 2 พฤศจิกายน 2565
43.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 28 ตุลาคม 2565
44.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบตกค้าง) ประกาศรายชื่อ TH-PPT 22 ตุลาคม 2565
45.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 10 - 18 ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 19 ตุลาคม 2565
46.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT สำหรับนักศึกษา รหัส 65 ประกาศผลสอบ TH-PPT 10 ตุลาคม 2565
47.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 4 ตุลาคม 2565
48.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 27 กันยายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 28 กันยายน 2565
49.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 19-20 กันยายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 21 กันยายน 2565
50.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 14 กันยายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 20 กันยายน 2565
51.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 5 กันยายน 2565
52.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 31 สิงหาคม 2565
53.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 24 สิงหาคม 2565
54.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 5 สิงหาคม 2565
55.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 1 สิงหาคม 2565
56.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 21 กรกฎาคม 2565
57.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 1 กรกฎาคม 2565
58.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 22-28 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 29 มิถุนายน 2565
59.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 19-20 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 21 มิถุนายน 2565
60.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PPT 17 มิถุนายน 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand