ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

ประกาศผล ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 146 รายการ

# ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
101.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 9 มีนาคม 2564
102.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 4 มีนาคม 2564
103.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 19 มกราคม 2564
104.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 18 - 20 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 7 มกราคม 2564
105.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 21 ธันวาคม 2563
106.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 7 ธันวาคม 2563
107.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 4 ธันวาคม 2563
108.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 31 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 3 ธันวาคม 2563
109.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 17 พฤศจิกายน 2563
110.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 (เลื่อนสอบจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563) ประกาศรายชื่อ TH-PPT 12 พฤศจิกายน 2563
111.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 19 ตุลาคม 2563
112.) ประกาศรายชื่อ การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT สำหรับนักศึกษารหัส 63 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 12 ตุลาคม 2563
113.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 1 ตุลาคม 2563
114.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 กันยายน 2563
115.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 25 สิงหาคม 2563
116.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 3 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 สิงหาคม 2563
117.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 สิงหาคม 2563
118.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 29 มิถุนายน 2563
119.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ณ อาคาร 5 สถาบันภาษาฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 17 มิถุนายน 2563
120.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ประกาศรายชื่อ TH-PPT 25 พฤษภาคม 2563

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand