ประกาศผล ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET

ประกาศผล ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 93 รายการ

# ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน สิงหาคม 2565 New ประกาศรายชื่อ TH-PET 5 สิงหาคม 2565
2.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 25 - 27 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 1 สิงหาคม 2565
3.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 17 - 18 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 21 กรกฎาคม 2565
4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PET 1 กรกฎาคม 2565
5.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 23 - 29 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 30 มิถุนายน 2565
6.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 19 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 21 มิถุนายน 2565
7.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 17 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 21 มิถุนายน 2565
8.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 13 - 15 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 16 มิถุนายน 2565
9.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (Online) ประกาศรายชื่อ TH-PET 2 มิถุนายน 2565
10.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (Onsite) ประกาศรายชื่อ TH-PET 2 มิถุนายน 2565
11.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 26 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 27 พฤษภาคม 2565
12.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 24 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 25 พฤษภาคม 2565
13.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 19 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 24 พฤษภาคม 2565
14.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 22 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 23 พฤษภาคม 2565
15.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 17 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 18 พฤษภาคม 2565
16.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 12 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 12 พฤษภาคม 2565
17.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 10 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 12 พฤษภาคม 2565
18.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PET 2 พฤษภาคม 2565
19.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 29 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 29 เมษายน 2565
20.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 28 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 29 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand