ประกาศผล ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT

ประกาศผล ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT 135 รายการ

# ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT เดือน พฤษภาคม 2566 New ประกาศผลสอบ EN-PPT 2 มิถุนายน 2566
2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน มิถุนายน 2566 รอบ 1 New ประกาศรายชื่อ EN-PPT 24 พฤษภาคม 2566
3.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 12 พฤษภาคม 2566
4.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT เดือน เมษายน 2566 ประกาศผลสอบ EN-PPT 9 พฤษภาคม 2566
5.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 24 เมษายน 2566
6.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT เดือน มีนาคม 2566 ประกาศผลสอบ EN-PPT 4 เมษายน 2566
7.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 16 มีนาคม 2566
8.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลสอบ EN-PPT 23 กุมภาพันธ์ 2566
9.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 14 กุมภาพันธ์ 2566
10.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT เดือน มกราคม 2566 ประกาศผลสอบ EN-PPT 2 กุมภาพันธ์ 2566
11.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 19 มกราคม 2566
12.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 3 มกราคม 2566
13.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT เดือน ธันวาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 28 ธันวาคม 2565
14.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 9 ธันวาคม 2565
15.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT เดือน พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 8 ธันวาคม 2565
16.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT สำหรับนักศึกษา รหัส 65 (รอบตกค้าง) วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 21 พฤศจิกายน 2565
17.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 2 พฤศจิกายน 2565
18.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 28 ตุลาคม 2565
19.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT สำหรับนักศึกษา รหัส 65 (รอบตกค้าง) วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 28 ตุลาคม 2565
20.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบตกค้าง) ประกาศรายชื่อ EN-PPT 21 ตุลาคม 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand