ประกาศผล ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT

ประกาศผล ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT 165 รายการ

# ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 18 กรกฎาคม 2567
2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 8 กรกฎาคม 2567
3.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 3 พฤษภาคม 2567
4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน เมษายน 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 11 เมษายน 2567
5.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า ENPPT ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประกาศผลสอบ EN-PPT 29 มีนาคม 2567
6.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน เมษายน 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 28 มีนาคม 2567
7.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า ENPPT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลสอบ EN-PPT 25 มีนาคม 2567
8.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน มีนาคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 19 มีนาคม 2567
9.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน มีนาคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 1 มีนาคม 2567
10.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า ENPPT ประจำเดือน มกราคม 2567 ประกาศผลสอบ EN-PPT 8 กุมภาพันธ์ 2567
11.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 30 มกราคม 2567
12.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน มกราคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 10 มกราคม 2567
13.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า ENPPT ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประกาศผลสอบ EN-PPT 4 มกราคม 2567
14.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน มกราคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 26 ธันวาคม 2566
15.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือนธันวาคม 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 12 ธันวาคม 2566
16.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า ENPPT ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลสอบ EN-PPT 8 ธันวาคม 2566
17.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 13 พฤศจิกายน 2566
18.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT นักศึกษารหัส 66 ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบ EN-PPT 1 พฤศจิกายน 2566
19.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT เดือน ตุลาคม 2566 ประกาศผลสอบ EN-PPT 1 พฤศจิกายน 2566
20.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 31 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand