ประกาศผล TOEFL-ITP

ประกาศผล TOEFL-ITP 12 รายการ

# TOEFL-ITP ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ TOEFL ITP วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้อง 10111 ชั้น 1 อาคารเรียน 101 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศรายชื่อ TOEFL-ITP 2 เมษายน 2567
2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ TOEFL ITP วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้อง 10111 ชั้น 1 อาคารเรียน 101 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศรายชื่อ TOEFL-ITP 14 กุมภาพันธ์ 2567
3.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ TOEFL ITP วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้อง 10111 ชั้น 1 อาคารเรียน 101 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศรายชื่อ TOEFL-ITP 19 ธันวาคม 2566
4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ TOEFL ITP วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง 10111 ชั้น 1 อาคารเรียน 101 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศรายชื่อ TOEFL-ITP 9 ธันวาคม 2565
5.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ TOEFL ITP วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 10111 ชั้น 1 อาคารเรียน 101 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศรายชื่อ TOEFL-ITP 3 พฤษภาคม 2565
6.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ TOEFL ITP วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ณ ห้อง1003A ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศรายชื่อ TOEFL-ITP 3 กันยายน 2564
7.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ TOEFL ITP วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง1003A ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศรายชื่อ TOEFL-ITP 4 สิงหาคม 2564
8.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ TOEFL ITP วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง1003A ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศรายชื่อ TOEFL-ITP 6 กรกฎาคม 2564
9.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEFL ITP เข้ารับการทดสอบวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 100 ห้อง 1003B ประกาศรายชื่อ TOEFL-ITP 4 มิถุนายน 2564
10.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEFL ITP เข้ารับการทดสอบวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 100 ห้อง 1003B ประกาศรายชื่อ TOEFL-ITP 15 ธันวาคม 2563
11.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEFL ITP เข้ารับการทดสอบวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 100 ห้อง 1003B ประกาศรายชื่อ TOEFL-ITP 10 พฤศจิกายน 2563
12.) ประกาศรายชื่อผุ้เข้าสอบ TOEFL ITP เข้ารับการทดสอบวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ประกาศรายชื่อ TOEFL-ITP 24 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand