ประกาศผล CRRU-CEFR ENGLISH TEST

ประกาศผล CRRU-CEFR ENGLISH TEST 39 รายการ

# CRRU-CEFR ENGLISH TEST ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 8 กรกฎาคม 2567
2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 16 พฤษภาคม 2567
3.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 11 เมษายน 2567
4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 1 มีนาคม 2567
5.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 14 กุมภาพันธ์ 2567
6.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 30 มกราคม 2567
7.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 10 มกราคม 2567
8.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 26 ธันวาคม 2566
9.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 28 พฤศจิกายน 2566
10.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 13 พฤศจิกายน 2566
11.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 30 ตุลาคม 2566
12.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 20 กันยายน 2566
13.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 21 สิงหาคม 2566
14.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 16 มิถุนายน 2566
15.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 19 พฤษภาคม 2566
16.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 21 เมษายน 2566
17.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 16 มีนาคม 2566
18.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 21 กุมภาพันธ์ 2566
19.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 5 มกราคม 2566
20.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ EN-CRRU CEFR TEST วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อ CRRU-CEFR ENGLISH TEST 9 ธันวาคม 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand