ประกาศผล ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET

ประกาศผล ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 155 รายการ

# ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 18 กรกฎาคม 2567
2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PET 8 กรกฎาคม 2567
3.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 14 พฤษภาคม 2567
4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PET 3 พฤษภาคม 2567
5.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน เมษายน 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 11 เมษายน 2567
6.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน มีนาคม 2567 ประกาศผลสอบ TH-PET 29 มีนาคม 2567
7.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลสอบ TH-PET 28 มีนาคม 2567
8.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน เมษายน 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PET 27 มีนาคม 2567
9.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน มีนาคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 19 มีนาคม 2567
10.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน มีนาคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PET 1 มีนาคม 2567
11.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 14 กุมภาพันธ์ 2567
12.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน มกราคม 2567 ประกาศผลสอบ TH-PET 8 กุมภาพันธ์ 2567
13.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PET 30 มกราคม 2567
14.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน มกราคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 10 มกราคม 2567
15.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน ธันวาคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PET 4 มกราคม 2567
16.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน มกราคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PET 26 ธันวาคม 2566
17.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลสอบ TH-PET 13 ธันวาคม 2566
18.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน ธันวาคม 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 13 ธันวาคม 2566
19.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน ธันวาคม 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PET 28 พฤศจิกายน 2566
20.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 13 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand