ประกาศผล ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET

ประกาศผล ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 151 รายการ

# ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน เมษายน 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 11 เมษายน 2567
2.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน มีนาคม 2567 ประกาศผลสอบ TH-PET 29 มีนาคม 2567
3.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลสอบ TH-PET 28 มีนาคม 2567
4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน เมษายน 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PET 27 มีนาคม 2567
5.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน มีนาคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 19 มีนาคม 2567
6.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน มีนาคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PET 1 มีนาคม 2567
7.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 14 กุมภาพันธ์ 2567
8.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน มกราคม 2567 ประกาศผลสอบ TH-PET 8 กุมภาพันธ์ 2567
9.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PET 30 มกราคม 2567
10.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน มกราคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 10 มกราคม 2567
11.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน ธันวาคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PET 4 มกราคม 2567
12.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน มกราคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PET 26 ธันวาคม 2566
13.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลสอบ TH-PET 13 ธันวาคม 2566
14.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน ธันวาคม 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 13 ธันวาคม 2566
15.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน ธันวาคม 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PET 28 พฤศจิกายน 2566
16.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 13 พฤศจิกายน 2566
17.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET นักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และนักศึกษารหัส 65 (เทียบโอน) ประกาศผลสอบ TH-PET 1 พฤศจิกายน 2566
18.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน ตุลาคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PET 1 พฤศจิกายน 2566
19.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ TH-PET 30 ตุลาคม 2566
20.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน ตุลาคม 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 18 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand