ประกาศผล ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET

ประกาศผล ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 120 รายการ

# ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน พฤษภาคม 2566 New ประกาศผลสอบ TH-PET 2 มิถุนายน 2566
2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน มิถุนายน 2566 รอบ 1 New ประกาศรายชื่อ TH-PET 24 พฤษภาคม 2566
3.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ TH-PET 12 พฤษภาคม 2566
4.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน เมษายน 2566 ประกาศผลสอบ TH-PET 10 พฤษภาคม 2566
5.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อ TH-PET 24 เมษายน 2566
6.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน มีนาคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PET 5 เมษายน 2566
7.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อ TH-PET 16 มีนาคม 2566
8.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลสอบ TH-PET 8 มีนาคม 2566
9.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อ TH-PET 16 กุมภาพันธ์ 2566
10.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET นักศึกษารหัส 63 (ภาคปกติ) และนักศึกษารหัส 64 (เทียบโอน) ประกาศผลสอบ TH-PET 6 กุมภาพันธ์ 2566
11.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน มกราคม 2566 ประกาศผลสอบ TH-PET 2 กุมภาพันธ์ 2566
12.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อ TH-PET 19 มกราคม 2566
13.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อ TH-PET 4 มกราคม 2566
14.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน ธันวาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 28 ธันวาคม 2565
15.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PET 9 ธันวาคม 2565
16.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET เดือน พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 8 ธันวาคม 2565
17.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET นักศึกษารหัส 63 (ภาคปกติ) และนักศึกษารหัส 64 (เทียบโอน) ประกาศรายชื่อ TH-PET 23 พฤศจิกายน 2565
18.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อ TH-PET 2 พฤศจิกายน 2565
19.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 28 ตุลาคม 2565
20.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET 11 - 19 ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ TH-PET 19 ตุลาคม 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand