ประกาศผล ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET

ประกาศผล ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 178 รายการ

# ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือน พฤษภาคม 2566 New ประกาศผลสอบ EN-PET 2 มิถุนายน 2566
2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน มิถุนายน 2566 รอบ 1 New ประกาศรายชื่อ EN-PET 24 พฤษภาคม 2566
3.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PET 12 พฤษภาคม 2566
4.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือน เมษายน 2566 ประกาศผลสอบ EN-PET 9 พฤษภาคม 2566
5.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อ EN-PET 24 เมษายน 2566
6.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือน มีนาคม 2566 ประกาศผลสอบ EN-PET 4 เมษายน 2566
7.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อ EN-PET 16 มีนาคม 2566
8.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อ EN-PET 23 กุมภาพันธ์ 2566
9.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อ EN-PET 14 กุมภาพันธ์ 2566
10.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือน มกราคม 2566 ประกาศผลสอบ EN-PET 2 กุมภาพันธ์ 2566
11.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อ EN-PET 19 มกราคม 2566
12.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PET สำหรับนักศึกษา รหัส 63 (ภาคปกติ) และรหัส 64 (เทียบโอน) ประกาศผลสอบ EN-PET 13 มกราคม 2566
13.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อ EN-PET 3 มกราคม 2566
14.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือน ธันวาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 28 ธันวาคม 2565
15.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อ EN-PET 9 ธันวาคม 2565
16.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือน พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 8 ธันวาคม 2565
17.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET นักศึกษารหัส 63 (ภาคปกติ) และนักศึกษารหัส 64 (เทียบโอน) ประกาศรายชื่อ EN-PET 23 พฤศจิกายน 2565
18.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อ EN-PET 2 พฤศจิกายน 2565
19.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 28 ตุลาคม 2565
20.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 11 - 19 ตุลาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 19 ตุลาคม 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand