ประกาศผล ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET

ประกาศผล ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 225 รายการ

# ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PET 18 กรกฎาคม 2567
2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PET 8 กรกฎาคม 2567
3.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PET 14 พฤษภาคม 2567
4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PET 3 พฤษภาคม 2567
5.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน เมษายน 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PET 11 เมษายน 2567
6.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประกาศผลสอบ EN-PET 29 มีนาคม 2567
7.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน เมษายน 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 มีนาคม 2567
8.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลสอบ EN-PET 25 มีนาคม 2567
9.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน มีนาคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PET 19 มีนาคม 2567
10.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน มีนาคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PET 1 มีนาคม 2567
11.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PET 14 กุมภาพันธ์ 2567
12.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน มกราคม 2567 ประกาศผลสอบ EN-PET 8 กุมภาพันธ์ 2567
13.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PET 30 มกราคม 2567
14.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน มกราคม 2567 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PET 10 มกราคม 2567
15.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประกาศผลสอบ EN-PET 4 มกราคม 2567
16.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน มกราคม 2567 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PET 26 ธันวาคม 2566
17.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน ธันวาคม 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PET 12 ธันวาคม 2566
18.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประกาศผลสอบ EN-PET 8 ธันวาคม 2566
19.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน ธันวาคม 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PET 28 พฤศจิกายน 2566
20.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 รอบ 2 ประกาศรายชื่อ EN-PET 13 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand