ประกาศผล ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET

ประกาศผล ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 151 รายการ

# ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน สิงหาคม 2565 New ประกาศรายชื่อ EN-PET 5 สิงหาคม 2565
2.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 26 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 1 สิงหาคม 2565
3.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 17 - 19 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 21 กรกฎาคม 2565
4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อ EN-PET 1 กรกฎาคม 2565
5.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 23 - 29 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 30 มิถุนายน 2565
6.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 19 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 21 มิถุนายน 2565
7.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 17 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 21 มิถุนายน 2565
8.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 13 - 15 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 16 มิถุนายน 2565
9.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (Online) ประกาศรายชื่อ EN-PET 2 มิถุนายน 2565
10.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (Onsite) ประกาศรายชื่อ EN-PET 2 มิถุนายน 2565
11.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 26 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 พฤษภาคม 2565
12.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 24 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 25 พฤษภาคม 2565
13.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 19 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 24 พฤษภาคม 2565
14.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 22 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 23 พฤษภาคม 2565
15.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 17 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 18 พฤษภาคม 2565
16.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 12 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 12 พฤษภาคม 2565
17.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 10 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 12 พฤษภาคม 2565
18.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อ EN-PET 29 เมษายน 2565
19.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 29 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 29 เมษายน 2565
20.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 28 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PET 29 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand