ประกาศผล ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT

ประกาศผล ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT 106 รายการ

# ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน สิงหาคม 2565 New ประกาศรายชื่อ EN-PPT 5 สิงหาคม 2565
2.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 1 สิงหาคม 2565
3.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 21 กรกฎาคม 2565
4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 1 กรกฎาคม 2565
5.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 30 มิถุนายน 2565
6.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 29 มิถุนายน 2565
7.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 19-20 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 21 มิถุนายน 2565
8.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 17 มิถุนายน 2565
9.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 16 มิถุนายน 2565
10.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (Online) ประกาศรายชื่อ EN-PPT 2 มิถุนายน 2565
11.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (Onsite) ประกาศรายชื่อ EN-PPT 2 มิถุนายน 2565
12.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 31 พฤษภาคม 2565
13.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 25 พฤษภาคม 2565
14.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 24 พฤษภาคม 2565
15.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 23 พฤษภาคม 2565
16.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 12 พฤษภาคม 2565
17.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 10 พฤษภาคม 2565
18.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 29 เมษายน 2565
19.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 27 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 28 เมษายน 2565
20.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 25 เมษายน 2565 ประกาศผลสอบ EN-PPT 26 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand