ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 182 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
121.) แจ้งข่าวเปิดสอบ TOEFL ITP (ผู้ที่สนใจ) 19 มิถุนายน 2563
122.) คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 2 มิถุนายน 2563
123.) ขั้นตอนการเข้าทำข้อสอบ online ด้วยแอพพลิเคชัน Zoom 29 พฤษภาคม 2563
124.) ตารางเวรประจำวัน เจ้าหน้าที่ประจำตึกสถาบันภาษา ช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 (18 - 29 พ.ค. 63) 17 พฤษภาคม 2563
125.) ประกาศการทดสอบภาษาภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนจบ) และภาษาอังกฤษ (แรกเข้า - ก่อนจบ) 4 พฤษภาคม 2563
126.) ลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) 1 เมษายน 2563
127.) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 มีนาคม 2563
128.) ประกาศแจ้งข่าวเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 12 มีนาคม 2563
129.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST 6 มีนาคม 2563
130.) กำหนดการทดสอบและอัตราค่าลงทะเบียนภาษาอังกฤษ CRRU-CEFR สำหรับบุคลากรและบุคคลที่สนใจทั่วไป 5 มีนาคม 2563
131.) กำหนดการทดสอบภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ประจำปี 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
132.) กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ประจำปี 2563 23 ธันวาคม 2562
133.) รับสมัครนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปี 2562 18 พฤศจิกายน 2562
134.) เกณฑ์การทดสอบวัดระดับทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST 29 ตุลาคม 2562
135.) เปิดรับบทความฯ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "มังรายสาร" ฉบับที่ 1 ปี 2563 17 ตุลาคม 2562
136.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 5 กันยายน 2562
137.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ภาษาไทยเเรกเข้าและภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 5 กันยายน 2562
138.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 30 สิงหาคม 2562
139.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ภาษาไทยเเรกเข้าและภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 30 สิงหาคม 2562
140.) การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) 26 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand