เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

10 มิถุนายน 2565 By Administrator

เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ลงทะเบียนได้ที่ http://e-eng.crru.ac.th/register/

*** สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ขึ้นไป ***
*** นักศึกษาใหม่ รหัส 65 ให้ติดตามประกาศจากสถาบันภาษาฯ ***

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand