ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST

6 มีนาคม 2563 By Administrator

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 1002B อาคารเรียนรวม 100 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand