เปิดรับบทความฯ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "มังรายสาร" ฉบับที่ 1 ปี 2563

17 ตุลาคม 2562 By Administrator

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เปิดรับบทความฯ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "มังรายสาร" ตามเกณฑ์ TCI กลุ่มที่ 2

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพื่อส่งบทความทางระบบออนไลน์ ได้ที่ :

https://www.tci-thaijo.org/index.php/mrsj/user/register

เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2562
*** หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand