ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86 รายการ

# ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ลงประกาศ
41.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รายการ 24,000 บาท 29 สิงหาคม 2561
42.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 3,240 บาท 19 กรกฎาคม 2561
43.) จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 รายการ 2,000 บาท 17 กรกฎาคม 2561
44.) ซื้อของที่ระลึก จำนวน 5 รายการ 7,374 บาท 26 มิถุนายน 2561
45.) ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ 12,520 บาท 26 มิถุนายน 2561
46.) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 2,800 บาท 26 มิถุนายน 2561
47.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ 24,000 บาท 21 มิถุนายน 2561
48.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 19,760 บาท 20 มิถุนายน 2561
49.) จ้างทำซุ้มแสดงความยินดี จำนวน 1 รายการ 10,000 บาท 14 มิถุนายน 2561
50.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมปัจฉิมนิเทศ จำนวน 3 รายการ 1,826 บาท 14 มิถุนายน 2561
51.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ 24,000 บาท 4 มิถุนายน 2561
52.) จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 รายการ 6,000 บาท 7 พฤษภาคม 2561
53.) จ้างเหมาบริการรถตู้ จำนวน 1 รายการ 4,000 บาท 7 พฤษภาคม 2561
54.) จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 9,855 บาท 3 พฤษภาคม 2561
55.) ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 23,660 บาท 1 พฤษภาคม 2561
56.) จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 12,800 บาท 24 เมษายน 2561
57.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 2,250 บาท 3 เมษายน 2561
58.) ซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ 11,515 บาท 1 เมษายน 2561
59.) ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 79,000 บาท 21 มีนาคม 2561
60.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 15,768 บาท 14 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand