ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 281 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
261.) ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) ประจำปีการศึกษา 2561 25 กันยายน 2561
262.) แบบสำรวจความต้องการอบรมการใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) 17 กันยายน 2561
263.) แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ English Discoveries Online (EDO) 17 กันยายน 2561
264.) ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า(OET) ภาษาไทยแรกเข้า(BTT) และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา(EET) 10 กันยายน 2561
265.) ประกาศ กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 20 ชั่วโมง 10 กันยายน 2561
266.) ประกาศ กำหนดการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบของระบบปฏิบัติการ English Discoveries Online (EDO) สำหรับนักศึกษา รหัส 60 2 กันยายน 2561
267.) ประกาศผลการทดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ (ครูคืนถิ่น) และผู้ที่สนใจ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 7 สิงหาคม 2561
268.) ประกาศผลการทดสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ (ครูคืนถิ่น) และผู้ที่สนใจ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 7 สิงหาคม 2561
269.) ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) ประจำปีการศึกษา 2561 1 สิงหาคม 2561
270.) ปฏิทินกิจกรรมการอบรม - ทดสอบ TOEFL และ TOEIC หลักสูตร 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 – 21 กรกฎาคม 2561 1 มิถุนายน 2561
271.) เปิดรับชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าศึกษา ในรายวิชาภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 20 มิถุนายน 2561
272.) กำหนดการสอบซ่อม ภาษาอังกฤษ EN-PPT และภาษาไทย TH-PPT (แรกเข้า) 19 มิถุนายน 2563
273.) กำหนดการเปิดอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 9 พฤษภาคม 2561
274.) กำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP (Institutional Testing Program) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2561 8 พฤษภาคม 2561
275.) กำหนดการสอบซ่อม ภาษาอังกฤษ EN-PET และภาษาไทย TH-PET (ก่อนจบ) 19 มิถุนายน 2563
276.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561
277.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ระหว่างวันที่ 12 - 18 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561
278.) กำหนดการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET และภาษาไทยแรกเข้า BTT ประจำปี 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
279.) กำหนดการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ประจำปี 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
280.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาจีน ระหว่างวันที่ 4 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand