เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน สิงหาคม 2567

8 กรกฎาคม 2567 By Administrator

เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา)
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

สำหรับนักศึกษารหัส 58 - 64 และ 65 (เทียบโอน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand