เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า) ประจำเดือน สิงหาคม 2567

8 กรกฎาคม 2567 By Administrator

เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า)
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

สำหรับนักศึกษารหัส 60 - 66
*** นักศึกษาใหม่รหัส 67 ให้ติดตามข่าวประกาศแจ้งอีกครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand