ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 76 รายการ

# ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 12 - 23 กันยายน 2565 6 กันยายน 2565
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 40 ชั่วโมง วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2565 (Online) 25 กรกฎาคม 2565
3.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 9 - 31 กรกฎาคม 2565 4 กรกฎาคม 2565
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 9 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565 4 กรกฎาคม 2565
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2565 (จันทร์ - ศุกร์) 17.00-20.00 น. 6 มิถุนายน 2565
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2565 (เสาร์-อาทิตย์) 09.00 - 16.00 น. 31 พฤษภาคม 2565
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2565 (จันทร์-ศุกร์) 17.00 - 20.00 น. 31 พฤษภาคม 2565
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2565 (จันทร์ - ศุกร์) 17.00 - 19.00 น. 31 พฤษภาคม 2565
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 14 - 28 พฤษภาคม 2565 (เสาร์-อาทิตย์) 9 พฤษภาคม 2565
10.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2565 (จันทร์-ศุกร์) 9 พฤษภาคม 2565
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 14 - 29 พฤษภาคม 2565 (เสาร์-อาทิตย์) 9 พฤษภาคม 2565
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 9 - 24 เมษายน 2565 1 เมษายน 2565
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 9 - 30 เมษายน 2565 1 เมษายน 2565
14.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 12 - 26 มีนาคม 2565 4 มีนาคม 2565
15.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน หลักสูตร 40 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 7 - 24 มีนาคม 2565 (จันทร์ - ศุกร์) 17.00 - 20.00 น. 4 มีนาคม 2565
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 12 - 25 มีนาคม 2565 4 มีนาคม 2565
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 (เสาร์-อาทิตย์) 09.00 - 16.00 น. 1 กุมภาพันธ์ 2565
18.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง กลุ่มที่ 1 - 2 (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 12 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565
19.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน หลักสูตร 40 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 10 - 27 มกราคม 2565 (จันทร์ - ศุกร์) 17.00 - 20.00 น. 7 มกราคม 2565
20.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง (อบรมรูปแบบออนไลน์) วันที่ 8 - 16 มกราคม 2565 (เสาร์-อาทิตย์) 09.00 - 15.00 น. 7 มกราคม 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand